Meri- ja kalatalousverkosto

Kestävää kalastusta ja vesiviljelyä

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman verkkoportaalin ulkoasu ja rakenne uusittiin WordPress-julkaisujärjestelmän monipuolisia ominaisuuksia käyttäen. Kalatalouden toimijat saavat sivuston kautta selkeästi informaatiota verkoston toiminnoista, jonka lisäksi viranomaisten tiedotteet, ajankohtaiset uutiset ja hanke-esimerkit ovat helposti löydettävissä.

Kevään 2018 aikana sivustolle rakennetaan myös kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi.

Toimintaohjelman tavoitteena on menestyksekäs ja kestävä sininen biotalous. Meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja kestävää vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä. Lisäksi edistetään kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Tietoa projektista

Asiakas Meri- ja kalatalousverkosto
Toteutettu Helmikuu 2018
Julkaisujärjestelmä WordPress
Osoite www.merijakalatalous.fi

Rakennamme kaiken responsiiviseksi

Valakian sivustot rakennetaan aina responsiivisiksi, jolloin ne toimivat moitteetta kaikilla päätelaitteilla. WordPress-järjestelmää ja sen lisäosia päivitetään aktiivisesti, näin se pysyy turvallisena ja ajan vaatimusten mukaisena. WordPress on helppo käyttää ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia lisätoiminnoille tulevaisuutta silmällä pitäen. Järjestelmä mahdollistaa sivujen reaaliaikaisen editoinnin.

Kiinnostuitko?